top of page

Employees'Group Insurance
ประกันกลุ่ม สวัสดิการพนักงาน

สร้างมูลค่าบนพื้นฐานของความสำเร็จ

เพราะคุณและพนักงาน คือ ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร

Call us to day

091-8789496

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Single License)เลขที่ 040733

รับวางแผนการเงิน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

ประกันกลุ่ม  คือ การจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานที่ทำงานประจำ (Full-time employee) ในองค์กรธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

โดยที่มีรูปแบบของสวัสดิการอย่างหลากหลายให้กับองค์กรธุรกิจหรือนายจ้างได้เลือกทำ อาทิ การประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ รวมทั้งยังมีการประกันภัยกลุ่มในรูปแบบของการออมทรัพย์รายเดือน พร้อมการจ่ายเงินชดเชยรายวันให้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย

ทั้งนี้ องค์กรธุรกิจที่สามารถสมัครเข้าร่วมประกันภัยกลุ่มจะต้องมีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล พร้อมมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่บริษัทรับประกันภัยได้กำหนดไว้

ประโยชน์ของประกันกลุ่ม

สำหรับนายจ้าง

 

1. ช่วยให้ขวัญและกำลังใจของลูกจ้างดีขึ้น ทุ่มเทกำลังกายและจิตใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ไม่ประพฤติทุจริต และยังเป็นการลดปัญหาการเข้าออกของลูกจ้าง 
2. เป็นการลดภาระปัญหาและค่าใช้จ่าย ในการจ้างบุคลากรในการดำเนินงานด้านสวัสดิการ 
3. โครงการประกันชีวิตกลุ่ม เป็นโครงการที่ลงทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำและสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้า ทั้งในด้านต้นทุน และผลประโยชน์ที่ให้แก่ลูกจ้าง อีกทั้งนายจ้างยังสามารถ กำหนดงบประมาณ แต่ละปีได้ เพราะทราบค่าใช้จ่าย ด้านเบี้ยประกันภัยอย่างแน่นอน 
4. ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปนั้น สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ 
5. เป็นการช่วยลดความขัดแย้งในด้านเงินชดเชย ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีลูกจ้างต้องสูญเสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งถ้านายจ้างมิได้ ทำประกันกลุ่มไว้ ก็จะต้องชดเชยให้ด้วยเงินของนายจ้างเอง หรือหากลูกจ้างได้รับเงินชดเชยในจำนวนที่น้อยกว่าที่ลูกจ้างคาดหวัง อาจทำให้เกิดความไม่พอใจ ส่งผลเสียต่อภาพพจน์ขององค์กรนั้น ๆ 
6. ลูกจ้างช่วยโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นายจ้างของตนในทางที่ดี 

รับวางแผนการเงิน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

สำหรับลูกจ้าง

 

1. ลูกจ้างสามารถทำประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่าประกันประเภทอื่นๆ 
2. ลูกจ้างบางคนไม่สามารถจะซื้อประกันชีวิตได้ หรือไม่มีความสนใจในการซื้อประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองตนเอง ดังนั้น เมื่อมีการประกันชีวิตกลุ่มโดยนายจ้างเป็นผู้จัดให้ พนักงาน ในส่วนนี้ก็จะได้รับความคุ้มครอง ตามสวัสดิการ ที่นายจ้างจัดให้ 
3. เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ลูกจ้าง 
4. ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพจิตดี อบอุ่นและสบายใจ ที่มีหลักประกันที่มั่นคง

บนทางเดินของชีวิต การมีมืออาชีพให้คำปรึกษา กับไม่มี ให้ความแตกต่างกับชีวิตคนเราเยอะ

 

เรามีบริการให้คำแนะนำการวางแผนประกันกลุ่มพนักงาน พร้อม รับวางแผนการเงิน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ พร้อมผลิตภัณฑ์วางแผนภาษีและการลงทุนอื่นๆที่จะทำให้คุณพึงพอใจมากมายหลากหลาย

 

สนใจประกันกลุ่มเพื่อสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานในองค์กรที่เป็นแบบฉบับขององค์กรของท่านเองกรอกข้อมูลที่ต้องการตามลิ้งด้านล่าง หรือสมัครรับข้อมูลดีๆจากทีมงานเราได้ ตามลิ้งด้านบน

ความเห็นลูกค้าของเรา

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

เลือกทำประกันสุขภาพ+อุบัติเหตุเพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงานกับ บ.เมืองไทยประกันชีวิต โดยได้รับคำแนะนำเพื่อเลือกแบบประกันที่เหมาะสมกับพนักงานของบริษัทมากที่สุดผ่านทีมงาน Muangthai Advisor แถมยังให้คำแนะนำด้านการวางแผนประกันและผลิตภัณฑ์อื่นๆกับพนักงานของบริษัทและครอบครัวพนักงาน ทำให้พนักงานมีความมั่นใจในตัวบริษัทและอุ่นใจมากขึ้นที่ทำงานกับเราค่ะ นอกจากนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ให้ผลประโยชน์ดีๆที่น่าสนใจอยู่ค่ะ คงต้องขอคำแนะนำจากทีมงานให้นำเสนอต่อค่ะ ขอบคุณ ทีมงาน Muangthai Advisor ของ บ.เมืองไทยประกันชีวิต ที่ดูแลและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ..

 

;คุณ ราศิณี ; รองกรรมการผู้จัดการ บ.นิชชิน อาร์ แอนด์ ดี เอเชีย จำกัด , กทม

       รับวางแผนการเงิน การลงทุน พร้อมประกันชีวิตที่คุณออกแบบได้ คุณเลือก เราจัดให้ ปรับเปลี่ยนได้ ไม่จำกัด 
bottom of page