top of page

รับจัดคอร์สสัมมนาการเงิน การลงทุน ฟรี

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่สนใจ

  เพื่อเป็นการต้อนรับ AEC และสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะเข้ามาเยือนประเทศไทยเต็มรูปแบบในปี 2560

  ความรู้และความจำเป็นในการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ สำหรับคนไทยยังเป็นสิ่งที่ขาดแคลน ด้วยเหตุนี้ Muangthai Advisor Group จึงจัดโครงการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชนที่สนใจ จะมอบความรู้ด้านการวา่งแผนการเงินเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานของท่าน ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางหรือเสียเงินมาเข้าคอร์สทางการเงินให้เปล่าประโยชน์ เราจะเดินทางไปมอบความรู้ยังหน่วยงานของท่านโดยตรง

 

สนใจกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

       รับวางแผนการเงิน การลงทุน พร้อมประกันชีวิตที่คุณออกแบบได้ คุณเลือก เราจัดให้ ปรับเปลี่ยนได้ ไม่จำกัด 
bottom of page