top of page

Pension life insurance

บำนาญเพื่อการลดหย่อนภาษี

เกษียณอย่างมั่นใจ พร้อมสิทธิทางภาษี...

เราพร้อมดูแลคุณ 

Call us to day

091-8789496

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Single License)เลขที่ 040733

Looking forward with confidence

วางแผนภาษี ประกันชีวิตแบบบำนาญ ถือเป็นประกันชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม โดย ผู้ซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ นอกจากจะสามารถนำค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีในวงเงินเดียวกันกับประกันชีวิตแบบทั่วไป เป็นจำนวน 100,000 บาทต่อปีแล้ว ยังสามารถหักลดหย่อนได้เพิ่มเติมอีก 200,000 บาท อย่างไรก็ตาม วงเงินที่ได้รับลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาทนั้น จะต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ และเมื่อรวมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 

วางแผนบำนาญ วางแผนเกษียณ ลดหย่อนภาษี LTF RMF เมืองไทยประกันชีวิต
วางแผนเกษียณ ลดหย่อนภาษี LTF RMF เมืองไทยประกันชีวิต

โดยประกันชีวิตแบบบำนาญที่สามารถนำเบี้ยประกันมาหักลดหย่อนภาษีได้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. เป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งการนับระยะเวลาคุ้มครองดังกล่าวให้เริ่มนับตั้งแต่อายุเริ่มทำประกันชีวิต จนถึงอายุสุดท้ายที่รับบำนาญ

2. เป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร

3. มีการกำหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจำนวนผลประโยชน์เงินบำนาญดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวด หรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันก็ได้ โดยการจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองจำนวนงวดในการจ่ายที่แน่นอน

4. มีการกำหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญ

5. ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญที่รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่า เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เรามีบริการให้คำแนะนำ และ รับวางแผนการลงทุน วางแผนเกษียณ ลดหย่อนภาษี LTF RMF เมืองไทยประกันชีวิตโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ พร้อมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันที่คุณพึงพอใจ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้คุณและครอบครัว

 

สนใจให้เราวางแผนบริหารการเงินและบริหารภาษี ที่เป็นแบบฉบับของตัวคุณเอง กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการตามลิ้งด้านล่าง หรือสมัครรับข้อมูลดีๆจากทีมงานเราได้ ตามลิ้งด้านบน

ความเห็นลูกค้าของเรา

รับวางแผนการลงทุน วางแผนเกษียณ ลดหย่อนภาษี LTF RMF เมืองไทยประกันชีวิต

ทำประกันสุขภาพให้ลูกและซื้อบำนาญไว้ลดหย่อนภาษีกับเมืองไทยประกันชีวิต พอใจในการบริการและความเป็นมืออาชีพของทีมงาน Muangthai Advisor ที่คอยให้คำแนะนำเพื่อเลือกแบบประกันที่เหมาะกับเรามากที่สุดทำให้รู้ว่าไม่ใช่แค่ทำเพื่อลดหย่อนภาษีอย่างเดียว ยังสร้างกองทุนค่าใช้จ่ายสำหรับอนาคตให้ตัวเราได้ดัวยนอกจากนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ให้ผลประโยชน์ดีๆที่กำลังสนใจจะทำอยู่อีกหลายแบบครับ กำลังคุยกับทีมงานให้นำเสนออยู่ ขอบคุณ ทีมงานMuangthai Advisor ขอบคุณ เมืองไทยประกันชีวิต ที่ดูแลผมและลูกเป็นอย่างดี ขอบคุณครับ..

;คุณ นันทวัฒน์  ; ธุรกิจส่วนตัว  ห้วยขวาง กทม

       รับวางแผนการเงิน การลงทุน พร้อมประกันชีวิตที่คุณออกแบบได้ คุณเลือก เราจัดให้ ปรับเปลี่ยนได้ ไม่จำกัด 
bottom of page